Żyroskop

Kosmiczny trening -fotele obracają się w różnych kierunkach 

Urządzenie nie wymaga podłączenia do energii elektrycznej.