Łódeczki

Łódeczki napędzane siłą rąk dla dzieci i dorosłych.
* Wymagania sprzętowe basenu: miejsce 6/8m